HomeENGLISH繁體?体
关于企业  │  企业背景  │  产品与应用  │  企业事业体  │  最新消息  │  联络我们
  联 络 我 们 Contact Us    GBM INTERNATIONAL CO., LTD.

De An industrial area, De An, Jiu Jiang City, Jiang Xi, China.

330400 江西省九江市德安县宝塔工业区西区桂田大道 008 号

gbminfo@qq.com


TEL: 86-792-7740535
FAX: 86-792-4656899
 


Copyright © by GBM INTERNATIONAL CO., LTD.
De An industrial area, De An, Jiu Jiang City, Jiang Xi, China.
gbminfo@qq.com